• Polski
 • Regulamin

  Prosimy z zapoznanie się z obowiązującymi w naszym ośrodku zasadami. Pozwoli to obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a my będziemy mogli spokojnie skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłego i przyjemnego wypoczynku.

  WARUNKI OGÓLNE:

   • Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Jeśli gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00 i trwa do godz 11.00 dnia następnego.
   • Życzenia przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić do godz. 10.00 w recepcji, do dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże ośrodka. Ośrodek  uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
   • Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, Gość ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
   • Uprzejmie prosimy o pozostawienie karty chipowej (klucza do pokoju) w recepcji przy każdorazowym opuszczaniu Ośrodka.
   • Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
   • Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę 30 zł od osoby do godz. 17.00. Po tej godzinie program nalicza pełną kwotę za osobodobę według cennika.
   • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju ośrodka w godzinach od 7.00 do 22.00.
   • Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
   • Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22.00 jest równoznaczne
    z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej dodatkowej osoby nastąpi według z cennika dostępnego w recepcji ośrodka.
   • W ośrodku  obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.
   • W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by  w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
   • Gość ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
   • Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
   • OBOWIĄZUJE ZAKAZ PALENIA  tytoniu w pokojach i pozostałych pomieszczeniach ośrodka.
    W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia i interwencji straży pożarnej
    w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 300 zł. Można palić TYLKO na zewnątrz  przed budynkiem ośrodka w miejscu do tego wyznaczonym.
   • Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.
   • Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do ośrodka regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność ośrodka podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Ośrodek ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu ośrodka albo zajmują zbyt dużo miejsca.
   • Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach,
    a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
   • Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu, tj. przy budynku ośrodka.  Parking jest niestrzeżony, monitorowany.
   • Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi ośrodkowi reakcję.
   • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
   • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz  natychmiastowego opuszczenia terenu Ośrodka bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
   • Ośrodek  może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku.
   • Do opłaty za rozmowy telefoniczne doliczana jest marża .
   • W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich. Obuwie należy przechowywać w miejscu
    do tego przeznaczonym.
   • Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi. Należy przechowywać je
    w miejscu do tego przeznaczonym.
   • Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren ośrodka chyba, że ustalono inaczej z Dyrekcją ośrodka.
   • W przypadku zgubienia klucza lub uszkodzenia, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 20,00 złotych.

  WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI

  • Rezerwacji w O.W. Amadeusz można dokonać telefonicznie, drogą e-mailową jak również w formie pisemnej.
  • Rezerwacja jest gwarantowana w momencie wpłaty zadatku w wysokości 30 % wartości całego rezerwowanego pobytu, w terminie do 7 dni od momentu dokonania rezerwacji, jeżeli termin przyjazdu nie jest terminem krótszym niż 7 dni od dnia dokonania rezerwacji.
  • W przypadku dokonania rezerwacji z terminem wpłaty zadatku  krótszym  niż 7 dni, termin wpłaty zadatku jako gwarancję rezerwacji określa pracownik przyjmujący rezerwację.
  • Numer Konta do wpłat krajowych: ING Bank: 17 1050 1722 1000 0090 3080 9538
   do wpłat zagranicznych:
   (SWIFT) INGBPLPW – (IBAN): PL 17 1050 1722 1000 0090 3080 9538
  • W przypadku braku wpłaty zadatku  na wskazany numer konta w w/w terminie skutkuje jej anulacją bez konieczności informowania o tym gościa.
  • Anulacja bez kosztowa rezerwacji może zostać dokonana nie później jak 20 dni przed planowanym terminem przyjazdu.
  • W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym  niż 20 dni przed planowanym terminem przyjazdu, wpłacony zadatek nie jest zwracany.
  • O.W. Amadeusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków anulacji i rezerwacji w przypadku terminów w których zainteresowanie rezerwacją pokoi jest duże lub obłożenie ośrodka w danym terminie osiąga 70%.
  • W przypadku skrócenia przez Gościa rezerwacji na pobyt nie niewnikającej z winy Ośrodka, koszty pobytu nie zostają zwrócone.

  Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać w recepcji.

  Dziękujemy za uwagę i życzymy Państwu miłego pobytu w naszym Ośrodku

  Dyrekcja O.W. Amadeusz

  Oferty

  Znajdziesz nas tutaj:

  KONTAKT

  Amadeusz
  Ośrodek Wypoczynkowy
  ul. Piłsudskiego 34, 33-380 Krynica Zdrój

  tel: +48 18 471 54 73
  tel. kom.: 502 222 121
  nr Fax: 18 471 54 76

  recepcja@krynicaamadeusz.pl

   

  Ośrodek Wypoczynkowy Amadeusz Krynica-Zdrój na eholiday

   

  ZOBACZ NAS NA FACEBOOKU Przechwytywanie

  Copyright © 2014 krynicaamadeusz.pl
  Projekt i realizacja: Kajware

  Facebook icon